Conform Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru echipamente de casă și de control a Republicii Moldova nr.26-11/1-19/01-2022 din 13.07.2022 (MO nr. 208-2016 din 15 iulie 2022), contribuabilii, sunt obligați să scoată de la evidență și din exploatare mașinile de casă și control (MCC) și imprimantele fiscale (IF) care au fost incluse în Registrul Unic  al echipamentelor de casă și control în perioada 1998-2005.


Va fi necesar ca agenții economici să înceteze utilizarea aparatelor înregistrate în perioada indicată mai sus și să le scoată de la evidență până la data de 31 ianuarie 2023, conform Regulamentului cu privire la modul de evidență și sigilare a echipamentelor de casă și de control, aprobat prin Ordinul SFS nr. 632 din 18.12.2020.


Pentru mai multe detalii vă puteți adresa la Direcția deservire fiscală unde este deservit contribuabilul sau la Centrul unic de apel al SFS la numărul de telefon 0 8000 1525.


Registrul Unic al echipamentelor de casă și de control poate fi accesat pe portalul mev.sfs.md și pe portalul guvernamental al datelor deschise date.gov.md. De asemeni, accesând portalele puteți verifica dacă echipamentele dumneavoastă respectă sau nu cerințele.


Cerințele față de modelele noi de echipamente de casă și control

Începând cu data de 1 ianuarie 2022 au fost introduse noi cerințe de înregistrare a echipamentelor de casă și control în Registrul Unic al echipamentelor de casă și control, conform Deciziei Comisiei interdepartamentale pentru ECC nr. 26-11/1-19/01-2021. Astfel, echipamentele de casă și control vor avea posibilitatea de a fi conectate la Sistemul Informațional MEV (Monitorizarea Electronică a Vânzărilor), prin ajutorul căruia are loc transmiterea datelor către Serviciul Fiscal de Stat. Prin urmare, echipamentele de casă și control trebuie să respecte următoarele cerințe: 

  • înregistrarea operaţiunilor de casă în numerar şi/sau prin alt instrument de plată;
  • păstrarea, imprimarea, criptarea şi transmiterea către Serviciul Fiscal de Stat a informaţiei financiare gestionate;
  • formarea documentului de plată (bonului de casă/documentului fiscal) în format electronic şi/sau emiterea pe suport de hârtie, în conformitate cu cerinţele indicate la capitolul III din Regulament;
  • asigurarea protecţiei algoritmilor de lucru şi a datelor înregistrate de modificarea nesancţionată.


Melitax-Grup dispune de o listă de echipamente de casă și control (ECC) care corespund noilor cerințe de înregistrare a echipamentelor de casă și control în Registrul Unic al echipamentelor de casă și control.

Modelele disponibile în stoc:

Mașini de casă și control 

Imprimante fiscale 


Pentru a vă informa despre care este procedura de achiziționare a aparatului de casă și ce este necesar de procurat împreună cu aparatul de casă, conform legislației, citește acest articol: Care este procedura de procurare a ECC și componentele obligatorii?