Conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, contribuabilul este obligat să ţină contabilitatea conform formelor şi modului stabilit de legislaţie, să efectueze încasările băneşti în numerar prin intermediul dispozitivelor şi sistemelor pentru înregistrarea operaţiunilor cu numerar (mașini de casă și control (MCC), Sistemul informatic ”Gateway fiscal”), respectând reglementările aprobate de Guvern, inclusiv Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control.

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 stabileşte că contribuabilii care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii sunt obligaţi să efectueze decontările băneşti în numerar cu utilizarea MCC cu memorie fiscală.

La fel, conform prevederilor pct. 4 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar, anexa nr.5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sunt obligaţi să utilizeze MCC, eliberând plătitorilor bonurile de casă emise de acestea.


În mod obligatoriu, împreună cu ECC clientul trebuie să achiziționeze și următoarele componente:


*La solicitarea clientului, în set pot fi adăugate următoarele componente:


Conform CODULUI CONTRAVENȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA Nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008:

Articolul 293(1). Încălcarea regulilor de exploatare a maşinilor de casă şi control 

(1) Exploatarea maşinilor de casă şi control fără memorie fiscală, defectate, nesigilate /neînregistrate de /la organul fiscal sau în lipsa contractului valid de asistenţă tehnică cu prestatorul autorizat se sancţionează cu amendă de 18-30 de unităţi convenţionale (900-1500 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(7) Lipsa la vedere a anunțului prin care se atenționează consumatorul despre dreptul de a cere bonul de casă (de forma și conținutul stabilit) și obligația de a-l prezenta la examinarea eventualei reclamații se sancţionează cu amendă de 30-45 de unităţi convenţionale (1500-2250 lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.


Procesul de procurare și fiscalizare a ECC derulează în următoarele etape:

  1. Examinarea documentelor confirmative depuse (extrasul, care include informațiile din documentele contabile în baza cărora au fost efectuate și înregistrate în contul analitic operațiunile de plată și rechizitele bancare sau așa-numit contul bancar al persoanei juridice); 
  2. Achitarea setului (ECC, 2 sigilii, 2 registre, mentenanță, pregătire dosar, contract de deservire tehnică);
  3. Programarea ECC (care are loc în baza unei fișe completate de către client, în care este indicat atât datele companiei cât și informația care va fi programată nemijlocit în ECC);
  4. Fiscalizarea ECC (Serviciul Fiscal de Stat procesează cererea completată de către client și managerul responsabil, apoi emite cartela de înregistrare în baza căreia este fiscalizat ECC);
  5. Aplicarea sigiliilor;
  6. Completarea Registrului de evidență al echipamentelor de casă și de control;
  7. Eliberarea ECC și școlarizarea