Conform legislației Republicii Moldova, toate mijloacele de măsurare comercializate pe întreg teritoriul țării, care sunt utilizate de către persoanele fizice sau juridice, în mod obligatoriu, trebuie să fie supuse verificării metrologice periodice și să fie însoțite de buletinul de verificare metrologică, în care este confirmată verificarea și perioada de valabilitate a acesteia. 


Conform Pct. 10 din LISTA oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016 

La efectuarea verificărilor metrologice iniţiale, periodice sau după reparaţie a mijlocului de măsurare se eliberează, în mod obligatoriu, un buletin de verificare metrologică.

Buletinul de verificare metrologică este un act confirmativ că mijlocul dat de măsurare a trecut cu succes controlul metrologic și funcționează conform documentelor normative aplicabile din domeniul metrologiei legale. 

Verificarea metrologică periodică și verificarea metrologică după reparare se realizează în service centrul autorizat sau la CMAC (Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare). 


Conform Pct. 3 din LISTA oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016 

La introducerea pe piaţă şi/sau darea în folosinţă a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal conform art. 13 alin. (1) din Legea metrologiei, cu excepţia mijloacelor de măsurare şi aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, controlul metrologic legal se exercită, conform prevederilor regulamentelor generale de metrologie legală, prin următoarele modalităţi:

  1. aprobarea de model;
  2. verificarea metrologică iniţială;
  3. verificarea iniţială CE;
  4. supravegherea pieţei.


Verificarea inițială СЕ

Conform Pct. 4 din LISTA oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016 

Prezenţa, pe un mijloc de măsurare, a marcajului de verificare iniţială CE corespunzător demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate (aprobarea de model CE, verificarea iniţială CE) şi, în consecinţă, atunci cînd mijlocul de măsurare este importat sau dat în folosinţă în Republica Moldova, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate. Verificarea iniţială CE este valabilă, din momentul acordării ei, pînă la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare iniţială CE.


Verificarea periodică

Conform Pct. 9 din LISTA oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1042 din 13 septembrie 2016 

Prima verificare metrologică periodică a mijloacelor de măsurare şi a aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată specificate în anexa nr. 3 la Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 se efectuează la expirarea intervalului de timp specificat în coloana 5 din tabel, calculat începînd cu anul indicat pe marcajul metrologic suplimentar. Verificarea metrologică periodică respectivă se va efectua în prima lună a anului următor celui în care a expirat intervalul de timp menţionat.


Aprobarea mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal

Tabelul (Categoriile și Asortimentele) Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal 

Anexa nr.1. Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal 

Anexa nr.2. Lista oficială a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal